Predvianočné vystúpenie FS Kriváň

16.12.2017

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Foto: Zdeno Černek